VMware PowerShell Komutları - 1


PowerCli bir çok kişi biraz korkulu kullanımnı zor tıkla yerine yaz vs gibi bir çok eksi ve artısı var, bu yüzden bende kullanayım ama kullandıkça ve komutları unutmayayım diye böyle minik arka arkaya anlamı olan şeklinde ekleyeyim kenarda dursun istiyorum. buyurun.


Powerc-CLI yüklemek için var olan windows power-shell ( run as administrator ) 
Install-Module -Name VMware.PowerCLI

vCenter server' e bağlanmak
Connect-VIServer -server "vcenter.domain.local"

Sanal (VM) makinelerin listesini alabilmek.
get-vm

Storage listesini almak
Get-Datastore
Get-VMHost | Get-VMHostStorage | Format-List *

Hostların versiyon bilgisini almak 
Get-VMHost | Select-Object Name,Version,Build

Hostların detaylı bilgisini almak 
Get-VmHost | Format-List –Property *

Ortamda bulunan VM Linux Makinelerin Listesi
Get-VM | Where-Object {$_.guest.GuestFamily -eq "linuxGuest" }|Select-Object Name, @{N="GuestFamily";E={@($_.guest.GuestFamily)}}, @{N="OS Full Name";E={($_.Guest.OSFullName)}},@{N="IP";E={($_.Guest.IpAddress[0])}},@{N="HostName";E={($_.Guest.HostName)}} | Format-Table

Daha yeni Daha eski