Fortigate VM Komutlar


Fortigate  VM komutlar ilk ayar CLI Console üzerinden kullanıcı adı "admin" şifre boş geçilir ve ilk admin şifresi atanır.

Topolojiye göre 1. interface otomatik ip aldı ise baglı olan interface bilgisine bakılarak arayüze login olunur.

Eğer topolojide 1. interface için sabit ip ataması yapılacak ise. ona göre aşağıdaki komuytlar kullanılır.

config sys interface

edit port1

set ip 10.0.1.1 255.255.255.0

set allowaccess ping http https

end


Tüm baglı ınterfaceler hakkında bilgi.

get system interface physical

Cihaz reboot 

execute reboot

Cihaz kapat

execute shutdown

Fabrika ayarlarına dönmek için

execute factoryreset


Daha yeni Daha eski