esxcli with fc


esxi cli üzerinden hba fc baglantıları görebilmek için gerekli olan komut : 

~ # esxcli storage core adapter list | grep -i fc | awk '{print $4}'

sonucu aşağıdaki gibi olmalıdır. 

fc.200018a99b4cXXXX:200118a99b4cXXXX
fc.200018a99b4cXXXX:200218a99b4cXXXX

ILO - IDRACK yada remote baglantıda esxi cli ekranına ulaşmak içinde ALT+F1 kısayolunu kullanabilirsiniz. 

Daha yeni Daha eski