VMware Snapshot Nedir


VMware, snapshot'larla ilgili aşağıdaki en iyi uygulamaları önerir:

Tek bir snapshot'ı 72 saatten fazla tutmayın. VMware bir zincirde 32 adede kadar snapshot'ı desteklese de, zincirleri üç snapshot ile sınırlandırmaya çalışın. 

Hızlı veri değişiklikleri olan I/O yoğun sanal makineler için sanpshots güvenmeyin, çünkü sanal makine geri yüklendiğinde önemli veri tutarsızlıkları ortaya çıkabilir.


Daha fazla detayı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. 

Ayrıca not : Snapshot alırken iki mode var bu modlar iel yedkeleme yaparken dikkatli olmanız gerekiyor eğer bir SQL yada DB çalıştıran bir vm makineden snapshot ve buna bağlı yedek alıyorsanız;

Memory mode : snapshot alırken tıkanma dıuraklama yada geçici bir kilitlenme yaşayabilir. snapshot srıasında sistemin tüm durumu snapshot dosyasona dahil edilir. Bu yüzdne süre olarakdaha uzundur snapshot alma süresi. Kısaca Ramda olan comit edilmemiş veri daha alınır ve bu şekilde geri gelir.
VM üzerinde olan DB yada APP yapısı bunu destekleyip desteklemdiğine göre backup joblarınızı ona göre düzenlemeniz gerekebilir. Burada en önemli noktalarda biriside VMware Tools bu VM makineler içinde ( linux veya windows) yüklü olmalıdır ve önemlidir.

Quiesce mode : Çok daha hızlı şekilde snapshot alır. Ama ramda comit edilmemiş veriyi almak yerine stabile olan yazılmış oanylanmış hali ile snapshot alır buda sizin snapshot modunuzu değiştirmenizi ve VM üzerinde olan DB yada APP durumuna göre daha uygun olabilir. 

Aslıdan burada Db üreticileri yada APP geliştirenler bu modlara göre DB yada APP lerin nasıl davranacakları konusunda yazılımlarını nasıl düzenlemeleri gerekiyor ise ona göre hareket etmelilier yada bununla ilgili döküman yayınlamalılar. 
Daha yeni Daha eski