kubernetes alias


selamlar; gerek sınavda hız kazanmak gerek sizin günlük kullanımızda bazı komutları kısaltarak alias atayabilmeniz amaçlı aşağdıaki bir kaç örnek var; ama çok daha hızlı, kısa yazmak ve sonuç almak. mantık komut + kısaltması  + komutunun tamamı ve onay. örnekler sizler için daha açıklayıcı olacaktır

Get resources alias k=”kubectl”
alias kn=”kubectl get nodes -o wide”
alias kp=”kubectl get pods -o wide”
alias kd=”kubectl get deployment -o wide”
alias ks=”kubectl get svc -o wide”
Describe K8S resources alias kdp=”kubectl describe pod”
alias kdd=”kubectl describe deployment”
alias kds=”kubectl describe service”
alias kdn=”kubectl describe node”
Daha yeni Daha eski