Vi editör komutları

 Vi editör kullanımı için gerekli olan bir çok komut elimizin altında olması her zaman için iyidir. Ben sitelerimi genelde not defteri olarak kullanıyorum. Bu durumdan da çok memnunum. 

Yazma (Insert)

i Yazılanlar, imlecin o an bulunduğu yerden itibaren girilir.

I Yazılanlar, imlecin bulunduğu satırın başına girilir.

a Yazılanlar, imlecin o an bulunduğu yerden sonraya girilir

A Yazılanlar, imlecin bulunduğı satırın sonuna girilir.

o İmlecin bulunduğu satırdan sorasına yeni bir satır açılır ve yazma moduna geçilir.

O İmlecin bulunduğu satırdan öncesine yeni bir satır açılır ve yazma moduna geçilir.

r Bir karakter değiştir.

R Birden fazla karakter değiştir. ESC tuşuna basana kadar replace durumunda kalınır.

cw İmlecin bulunduğu yerden kelime sonuna kadar siler ve yazı moduna girer. (change word)

C İmlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar siler ve yazı moduna girer. (change word)

cc İmlecin bulunduğu satırı tümden siler ve yazı moduna girer. (change word)

Silme (Deleting)

x İmlecin o an bulunduğu yerin sağındaki ilk karakteri siler.

X İmlecin o an bulunduğu yerin solundaki ilk karakteri siler.

3x İmlecin o an bulunduğu yerin sağındaki 3 karakteri siler.

3X İmlecin o an bulunduğu yerin solundaki 3 karakteri siler.

dw İmlecin bulunduğu yerden kelime sonuna kadar siler. (delete word)

D İmlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar siler.

dd İmlecin bulunduğu satırı siler.

3dd İmlecin bulunduğu satır dahil aşağı doğru 3 satırı siler.

:d İmlecin bulunduğu satırı siler.

Dosyadan Çıkma (Quiting)

: x Değişiklikleri kaydeder ve dosyadan çıkar.

:q Değişiklikleri kaydetmeden dosyadan çıkar.

wq Değişiklikleri kaydeder ve dosyadan çıkar.

ZZ Değişiklikleri kaydeder ve dosyadan çıkar.

:q! Değişiklikleri görmezden gelir (force) ve dosyadan çıkar.


Hareket (Motion)

Normal olarak imleci yönlendirmek için ok tuşlarından yararlanılabilir. Dosya içerisinde süratli hareket için komutlar aşağıdaki şekildedir.

w Sonraki kelimenin başına gider.

e Sonraki kelimenin sonuna gider.

b Bir önceki kelimenin başına gider.

0 Satırın başına gider.

$ Satırın sonuna gider.

1G Dosyanın ilk satırına gider.

10G Dosyanın onuncu satırına gider.

G Dosyanın en son satırına gider.

Kopyala & Yapıştır

yy İmlecin bulunduğu satırı kopyalar.

3yy İmlecin bulunduğı satır da dahil olmak üzere aşağı doğru 3 satırı kopyalar.

p Hafızadaki veriyi imlecin bulunduğu satırın altına yapıştırır.

P Hafızadaki veriyi imlecin bulunduğu satırın üstüne yapıştırır.

Geri Alma (Undo)

u Son yapılan değişiklik geri alınır.

U Satırda yapılan tüm değişiklikler geri alınır.

Arama (Search)

/string String tüm dosya içinde aranır

n Önceki aramayı aşağı doğru tekrar eder. (Find Next)

N Önceki aramayı yukarıya doğru tekrar eder. (Find Previous)

Bul & Değiştir (Search & Replace)

:%s/Ara/Degistir/flag Ara ve değiştir. (Flag bilgileri aşağıdaki gibidir.)

g Flag – Bulunan herşeyi değiştir.

c Flag – Degistirmeden önce onay al.

Daha yeni Daha eski