Büyük Cluster' ler için dikkat edilmesi gerekenler.


Cluster, Kubernetes aracılarını çalıştıran ve kontrol düzlemi tarafından yönetilen bir dizi node'dur (fiziksel veya sanal makineler). Kubernetes v1.28, 5.000 node' a kadar olan cluster' ları destekler. Daha spesifik olarak, Kubernetes aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan yapılandırmaları barındıracak şekilde tasarlanmıştır:


  • Node başına en fazla 110 pod
  • En fazla 5.000 node
  • Toplam pod sayısı en fazla 150.000
  • Toplam konteyner sayısı 300.000'i geçmemelidir.


Node ekleyerek veya çıkararak cluster' ınızı ölçeklendirebilirsiniz. Bunu yapma şekliniz cluster' ınızın nasıl konuşlandırıldığına bağlıdır.

Node : Fiziksel veya Sanal Worker sunucusu.

Daha yeni Daha eski