Rocky Linux 8.8 üzerinde Webmin kurulumu

 


Merhaba;

dnf -y install perl-Net-SSLeay perl-Encode-Detect


# benim kurulum yaptığım tarihteki güncel versiyonu kuruyorum ben siz kendinize uygun son sürüm yada önceki sürümler için bu adresi kontrol edebilirsiniz => http://download.webmin.com/download/yum/ 

dnf -y install http://download.webmin.com/download/yum/webmin-2.102-1.noarch.rpm

 

nano /etc/webmin/miniserv.conf

# dosyanın en altına bir satır ekle ve erişime izin vermiş ol - 192.x.x.x sizin ip blogunuz olacak.

allow=127.0.0.1 192.168.1.0/24

 

#eğer firewall aktif ise bunları ekleyin

firewall-cmd --add-port=10000/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

#sonrasında web browser açıp https://(server's hostname or IP address):10000 arayüze bağlanabilirsiniz.

Daha yeni Daha eski