Ubuntu 22.04 Cockpit ayarlamak.


 

sudo su

apt -y update

apt -y install cockpit

systemctl enable cockpit.socket


Komutlar sonrası [https://(server's hostname or IP address):9090/] arayüze erişebilirsiniz.
Daha yeni Daha eski