Redhat Üzerinde WWN birkaç ayar görme.Bir Fiber chanel (FC) HBA'nın WWN'sini ve durumunu (online/offline) belirlemek için çeşitli komutlar vardır. Bu yazıda en sık kullanılan yöntemlerden birkaçı ele alınmaktadır.

* Sisteminizde yüklü olan HBA kartlarını bulmak için;

komut: 

lspci -nn | grep -i hba

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

08:00.0 Fibre Channel [0c04]: QLogic Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA [1077:2532] (rev 02)

08:00.1 Fibre Channel [0c04]: QLogic Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA [1077:2532] (rev 02)


* Kullanılabilir HBA bağlantı noktalarını kontrol etmek için:

komut:

ls -l /sys/class/fc_host

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Sep 13 11:35 host1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:08:00.0/host1/fc_host/host1

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Sep 13 11:35 host2 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:08:00.1/host2/fc_host/host2


* HBA bağlantı noktalarının durumunu bulmak için (online/offline):

komut:

more /sys/class/fc_host/host?/port_state

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

::::::::::::::

/sys/class/fc_host/host1/port_state

::::::::::::::

Online

::::::::::::::

/sys/class/fc_host/host2/port_state

::::::::::::::

Online


* Yukarıdaki portların WWN numaralarını bulmak için:

komut:

more /sys/class/fc_host/host?/port_name

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

::::::::::::::

/sys/class/fc_host/host1/port_name

::::::::::::::

0x21000024ff46ca8a

::::::::::::::

/sys/class/fc_host/host2/port_name

::::::::::::::

0x21000024ff46ca8b


* Linux'ta bağlı LUN veya SAN disklerini kontrol etmek

komut:

cat /proc/scsi/scsi

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

Attached devices:

Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00

  Vendor: HP       Model: H240ar           Rev: 7.00

  Type:   RAID                             ANSI  SCSI revision: 05

Host: scsi0 Channel: 01 Id: 00 Lun: 00

  Vendor: HP       Model: LOGICAL VOLUME   Rev: 7.00

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 05

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 02

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 03

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 04

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 05

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03

Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 06

  Vendor: HITACHI  Model: OPEN-V           Rev: 8801

  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 03
* Son olarak atanan LUN' ların mount edilmeden önceki tanımlanmış disk listesini görmek için.

komut:

lsblk

ekrana gelmesi beklenen sonuç:

NAME          MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda             8:0    0 279.4G  0 disk

├─sda1          8:1    0   600M  0 part /boot/efi

├─sda2          8:2    0     1G  0 part /boot

└─sda3          8:3    0 277.8G  0 part

  ├─rhel-root 253:0    0    70G  0 lvm  /

  ├─rhel-swap 253:1    0     4G  0 lvm

  └─rhel-home 253:2    0 203.8G  0 lvm  /home

sdb             8:16   0     2T  0 disk

sdc             8:32   0     2T  0 disk

sdd             8:48   0     2T  0 disk

sde             8:64   0     2T  0 disk

sdf             8:80   0     2T  0 disk

sdg             8:96   0     2T  0 disk

sdh             8:112  0     2T  0 disk

sdi             8:128  0     2T  0 disk

sdj             8:144  0     2T  0 disk

sdk             8:160  0     2T  0 disk

sdl             8:176  0   256G  0 disk

sdm             8:192  0     2T  0 disk

sdn             8:208  0     2T  0 disk

sdo             8:224  0     2T  0 disk

sdp             8:240  0     2T  0 disk

sdq            65:0    0     2T  0 disk

sdr            65:16   0     2T  0 disk

sds            65:32   0     2T  0 disk

sdt            65:48   0     2T  0 disk

sdu            65:64   0     2T  0 disk

sdv            65:80   0     2T  0 disk


Umarım bilgiler sizler için fayfalı olmuştur.

Daha yeni Daha eski