Docker Cheat Sheet

 


BASIC

// Docker sürüm bilgilerini göster 

docker -v 


// Docker hakkında sistem genelinde bilgi görüntüleme 

docker info 


// Docker kayıt defterinde oturum açın 

docker login


// Docker kayıt defterinden çıkış yapın. 

docker logout 


// Docker Hub'da bir görüntü arayın 

docker search <image_name> 


// Docker Hub'dan bir görüntü çekin. 

docker pull <image_name> 


// Docker Hub'a bir görüntü gönderin 

docker push <image_name>


IMAGES

// Tüm imajları listele 

docker images


// Docker dosyasından bir imaje oluşturun 

docker build -t <image_name> . 


// Bir imajı kaldır 

docker rmi <image_name> 


// Kullanılmayan tüm imajları kaldırın 

docker image prune 


// Bir imaje hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleme 

docker image inspect <image_name>


// Çalışan konteynerleri listele 

docker ps 


CONTAINERS

// Tüm konteynerleri listele (çalışan ve durdurulmuş) 

docker ps -a 


// Bir konteyner oluşturun ve başlatın 

docker run <image_name> 


// durdurulmuş bir konteyneri başlatın 

docker start <container_id> 


// Çalışan bir konteyneri durdurun 

docker stop <container_id> 


// Çalışan bir konteyneri restart edin 

docker restart <container_id> 


// Bir konteyneri silin

docker rm <container_id> 


// Stop durumda olan tüm konteyleri silin

docker container prune 


// Çalışan bir konteyner içinde bir komut çalıştırma 

docker exec -it <container_id> <command> 


// Bir konteynerin günlüklerini getirin 

docker logs <container_id> 


// Bir konteyner hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleme 

docker inspect <container_id>


VOLUME

// Tüm volume’ leri listele 

docker volume ls 


// Bir volume birimi oluşturma 

docker volume create <volume_name> 


// Bir volume birimini kaldırın 

docker volume rm <volume_name> 


// Kullanılmayan tüm volume birimleri kaldırın 

docker volume prune


NETWORK

// Tüm ağları listele 

docker network ls 


// Bir ağ oluşturun 

docker network create <network_name> 


// Bir ağı kaldırın 

docker network rm <network_name>  


// Kullanılmayan tüm ağları kaldırın 

docker network prune


DOCKER FILE

// Docker dosyasından bir image oluşturma 

docker build -t <image_name>


// Belirtilen Dockerfile' dan bir imaj oluşturma. 

docker build -f <Dockerfile_name> -t <image_name>


COMPOSE

// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri başlatın 

docker compose up 


// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri durdurun 

docker compose down 


// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri listeler 

docker compose ps


EXTRA

// Bir image geçmişini göster 

docker history <image_name> 


// Bir konteynerin çalışan süreçlerini görüntüleyin 

docker top <container_id> 


// Bir konteynerin dosya sistemini tar arşivi olarak dışa aktarma 

docker export <container_id> > <output_file.tar> 


// Dosya sistemi image oluşturmak için bir tarball (zip) dosyasını içeriye aktarmak

docker import <input_file.tar> <repository> 


// Bir image belirli bir etiketle bir depoya etiketleyin 

docker tag <image_id> repository:tag


Daha yeni Daha eski