MobaXterm SSH Key Oluşturma


MobaXterm SSH Key Oluşturma 

https://www.youtube.com/watch?v=vGbzOq3fDqU

arayüzde komutları aşağıdaki çalıştır.

mkdir -p "$USERPROFILE\.ssh"

ssh-keygen -t ed25519 -f "$USERPROFILE\.ssh\id_ed25519"

Komut sonrası ekrandaki C:\users\.... adresindeki public ve privete key sakla ve kullan.

ssh key nasıl kullanımı olacak bunun içinde izleyebilirsin.

https://www.youtube.com/watch?v=iok9F1yII4Y

Daha yeni Daha eski