Kubernetes bileşenlerinin listesi


Kubernetes bileşenlerinin tam listesini hem on-premises (onprem) hem de bulut tabanlı (cloud) ortamlar için sağlayayım. Bu listede, Kubernetes kontrol bileşenlerinin yanı sıra, genellikle bu ortamlarda kullanılan diğer önemli bileşenler de bulunacaktır.

On-Premises (Onprem) Kubernetes Ortamı

1. kube-apiserver

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes API sunucusudur ve tüm API isteklerini kabul eder. Bütünleşik bir ön uç sağlar ve güvenlik kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirir.

2. kube-scheduler

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Pod'ların hangi nodelerde çalışacağını belirler. Çalışma yüklerinin dengelenmesi ve kaynakların etkin kullanımı için kararlar alır.

3. kube-controller-manager

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Çeşitli kontrol döngülerini (replication controller, endpoint controller, namespace controller vb.) yönetir. Bu döngüler, kaynakları ve durumları düzenli olarak izler ve gereken değişiklikleri uygular.

4. etcd

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Dağıtılmış bir anahtar-değer deposu olup, Kubernetes clusternin tüm veri ve yapılandırmalarını saklar. Veri tutarlılığı ve erişilebilirliği sağlar.

5. kube-proxy

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Her nodede çalışır ve Kubernetes hizmetlerinin ağ yönlendirmesini sağlar. İsteklerin doğru pod'a iletilmesini sağlar.

6. coredns

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes cluster içinde DNS hizmetlerini sağlar. Pod'lar arasında ad çözümleme ve servis keşfi işlemlerini gerçekleştirir.

7. kubelet

 • Namespace: Her nodede çalışır, bu nedenle namespace'e bağlı değildir.
 • Açıklama: Kubernetes node ajanıdır. Pod'ların çalıştırılmasını ve yönetilmesini sağlar. API sunucusuyla iletişim kurarak nodedeki durumları günceller.

8. kube-controller-manager

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Çeşitli kontrol döngülerini (replication controller, job controller, daemonset controller vb.) yöneten merkezi bileşendir. Kaynakları denetler ve durum değişikliklerini uygular.

9. metrics-server

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes cluster için temel kaynak ölçümlerini toplar ve sağlar. CPU ve bellek kullanımı gibi metriklerin izlenmesine olanak tanır.

10. calico/flannel

 • Namespace: kube-system veya özel namespace (genellikle CNI bileşenleri için özel bir namespace oluşturulabilir)
 • Açıklama: Kubernetes ağ yöneticisi olarak görev yapar. Pod'lar arasındaki ağ trafiğini yönlendirir ve güvenliğini sağlar.

Cloud Tabanlı Kubernetes Ortamı

1. kube-apiserver

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes API sunucusudur ve tüm API isteklerini kabul eder. Cloud ortamlarında, genellikle yüksek erişilebilirlik sağlamak için birden fazla bölgede dağıtılır.

2. kube-scheduler

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Pod'ların hangi nodelerde çalışacağını belirler. Cloud kaynakları ile etkileşime geçer ve kaynakların verimli kullanımını sağlar.

3. kube-controller-manager

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Cloud ortamlarında dinamik olarak ölçeklenebilir kontrol döngülerini yönetir. Bu, kaynakların otomatik olarak artırılması veya azaltılması gibi işlevleri içerir.

4. etcd

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Dağıtılmış bir anahtar-değer deposudur ve Kubernetes cluster nin tüm veri ve yapılandırmalarını saklar. Cloud sağlayıcıları, genellikle yüksek erişilebilir ve yedekli etcd hizmetleri sunar.

5. kube-proxy

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes hizmetlerinin ağ yönlendirmesini sağlar. Cloud ortamlarında, ağ trafiğinin coğrafi olarak dağılmış kaynaklarla entegrasyonunu kolaylaştırır.

6. coredns

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes cluster içinde DNS hizmetlerini sağlar. Cloud ortamlarında, bölgesel DNS hizmetleriyle entegrasyon sağlayabilir.

7. kubelet

 • Namespace: Her nodede çalışır.
 • Açıklama: Kubernetes node ajanıdır. Cloud nodelerinde pod'ların çalıştırılmasını ve yönetilmesini sağlar.

8. cloud-controller-manager

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Cloud kaynaklarının (load balancers, storage, network routes) yönetimini sağlayan bileşendir. Cloud sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerle entegre çalışır.

9. metrics-server

 • Namespace: kube-system
 • Açıklama: Kubernetes cluster için temel kaynak ölçümlerini toplar. Cloud ortamlarında daha geniş ölçekli metrik toplama ve izleme hizmetleri ile entegre çalışır.

10. calico/flannel

 • Namespace: kube-system veya özel namespace
 • Açıklama: Cloud ortamlarında da ağ yöneticisi olarak görev yapar. Pod'lar arasındaki ağ trafiğini yönlendirir ve güvenliğini sağlar. Cloud ağ altyapısıyla entegre çalışabilir.

11. cloud-specific-components

 • Namespace: Sağlayıcıya göre değişir (örneğin aws-cloud-provider, gce-cloud-provider, azure-cloud-provider)
 • Açıklama: Cloud ortamlarında, sağlayıcıya özgü bileşenler olabilir. Bu bileşenler, kaynakların otomatik olarak sağlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Örneğin, AWS, GCP veya Azure gibi sağlayıcıların sunduğu yük dengeleyici veya depolama çözümlerine özel bileşenler.

Özet

Her iki ortamda da Kubernetes bileşenlerinin temel görevleri benzerdir, ancak bulut ortamları genellikle yüksek erişilebilirlik, otomatik ölçeklenebilirlik ve geniş metrik toplama ve izleme yetenekleri gibi ek avantajlar sunar. Bileşenlerin namespace bilgisi çoğunlukla kube-system ile sınırlıdır, ancak bazı özel ağ ve yönetim bileşenleri farklı namespace lerde bulunabilir.
Daha yeni Daha eski