OpenShift Container Platform Kurulumu için Yaygın Terimler Sözlüğü


Bu sözlük, seçilen kurulum metoduna göre kurulum içeriğiyle ilgili yaygın terimleri tanımlar. Kurulum sürecini daha iyi anlamak için aşağıdaki terimler listesini okuyun.

Assisted Installer: console.redhat.com adresinde barındırılan ve bir web tabanlı kullanıcı arayüzü veya bir RESTful API sağlayan bir kurulum aracıdır. Yardımcı Kurulum Aracı, bir keşif görüntüsü oluşturur. Custer makineleri, keşif görüntüsü ile önyüklenir, bu da RHCOS ve bir ajanı yükler. Yardımcı Kurulum Aracı ve ajan birlikte, küme için ön kurulum doğrulaması ve kurulum sağlar.

Agent-based Installer: Assisted Installer Aracına benzer bir kurulum aracı, ancak önce Ajan Tabanlı Kurulum Aracını indirmeniz gerekir. Ajan Tabanlı Kurulum Aracı, bağlantısız ortamlar için idealdir.

Bootstrap Node: OpenShift Container Platform kontrol düzlemini dağıtmak için gereken minimal Kubernetes yapılandırmasını çalıştıran geçici bir makinedir.

Control Plane: API ve konteynerlerin yaşam döngüsünü tanımlamak, dağıtmak ve yönetmek için arabirimleri sağlayan bir konteyner düzenleme katmanıdır. Kontrol düzlemi makineleri olarak da bilinir. Örnek : Master ve İnfra Serverleri olarak düşünebilirsiniz.

Compute Node: Cluster kullanıcıları için iş yüklerini yürütmekten sorumlu düğümlerdir. Worker clusterlari olarak da bilinir.

Disconnected installation: Bazı durumlarda, bir veri merkezinin bazı bölümleri internet erişimine sahip olmayabilir, hatta proxy sunucular üzerinden bile. Bu ortamlarda yine de OpenShift Container Platform'u kurabilirsiniz, ancak gerekli yazılımı ve imajları indirip internet bağlantısız ortama sunmanız gerekir.

OpenShift Container Platform installation: program  Altyapıyı sağlayan ve bir clsuter’i dağıtan bir programdır.

Installer-provisioned infrastructure: Kurulum programı, cluster’in çalıştığı altyapıyı dağıtır ve yapılandırır.

Ignition Config files (Yapılandırma Dosyaları): Ignition aracının, işletim sistemi başlatılması sırasında Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) yapılandırmak için kullandığı bir dosyadır. Kurulum programı, önyükleme, kontrol düzlemi ve işçi düğümlerini başlatmak için farklı Ignition yapılandırma dosyaları oluşturur. Answer file veya cevap dosyası olarak düşünebilirsiniz ama önceden hazırlamanız ve bir erişilebilir web server’ e eklemeniz gerekiyor.

Kubernetes Manifestleri: JSON veya YAML formatında bir Kubernetes API nesnesinin belirtimleridir. Bir yapılandırma dosyası, deployments, config maps, secrets, daemonsets 'ler vb. içerebilir.

Kubelet: Cluster içinde her node üzerinde çalışan ve pod içindeki konteynerlerin çalıştığından emin olan birincil node ajanıdır.

Load Balancer: Yük dengeleyici, müşteriler için tek temas noktası olarak hizmet eder. API için yük dengeleyiciler, gelen trafiği kontrol düzlemi nodelara dağıtır.

Machine Config Operator: Cluster içindeki nodelar için temel işletim sistemi ve konteyner çalışma zamanı yapılandırmalarını ve güncellemelerini yöneten ve uygulayan bir operatördür. Çekirdek ile kubelet arasındaki her şeyi içerir.

Operators OpenShift Container Platform: cluster içinde bir Kubernetes uygulamasını paketlemek, dağıtmak ve yönetmek için tercih edilen yöntemdir. Bir operatör, insan operasyonel bilgisini alır ve müşterilerle kolayca paketlenip paylaşılabilen yazılıma dönüştürür. Online Market Place diye düşünebilirsiniz.

User provisioned infrastructure: OpenShift Container Platform'u sağladığınız altyapıya kurabilirsiniz. Kurulum programını, cluster altyapısını sağlamak için gerekli varlıkları oluşturmak, cluster altyapısını oluşturmak ve ardından clsuteri sağladığınız altyapıya dağıtmak için kullanabilirsiniz.


Daha yeni Daha eski