OpenShift içerisindeki tüm servisler ve açıklamaları


OpenShift içerisindeki tüm servisler ve hangi namespace e ait oldukları hakkında detaylı bir liste sizlerin işine yarayacaktır umarım. Aşağıda yaygın olarak kullanılan OpenShift servislerinin ve ilgili namespace lerinin listesini bulabilirsiniz bu listede ayrıca servislerin ne işe yaradığını anlatan açıklamalar ekledim.

OpenShift Servisleri ve Namespace’ Leri

 • authentication: openshift-authentication Açıklama: Kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerini ve yetkilendirmelerini yönetir. OpenShift’in merkezi kimlik doğrulama mekanizmasını sağlar.

 • baremetal: openshift-machine-api Açıklama: Bare metal (fiziksel) makinelerin yönetimini sağlar. Fiziksel donanım üzerinde çalışan OpenShift Nodelerini yönetir.

 • cloud-controller-manager: openshift-cloud-controller-manager Açıklama: Bulut sağlayıcıya özgü denetleyici işlemlerini yönetir. Bulut kaynaklarının yönetimi ve entegrasyonu ile ilgilenir.

 • cloud-credential: openshift-cloud-credential-operator Açıklama: Bulut sağlayıcıları ile kimlik bilgisi entegrasyonunu yönetir. OpenShift'in bulut sağlayıcılara güvenli erişimini sağlar.

 • cluster-autoscaler: openshift-machine-api Açıklama: Kümedeki kaynakların otomatik ölçeklendirmesini sağlar. Yüksek talep durumunda Node sayısını artırır, düşük talep durumunda azaltır.

 • cluster-baremetal-operator: openshift-machine-api Açıklama: Bare metal Nodelerin otomatik sağlanmasını ve yönetimini destekler.

 • cluster-image-registry-operator: openshift-image-registry Açıklama: OpenShift için yerel Docker image kayıt defterini yönetir. Imagelerin depolanmasını ve dağıtılmasını sağlar.

 • cluster-monitoring-operator: openshift-monitoring Açıklama: Kümedeki tüm izleme ve uyarı işlemlerini yönetir. Prometheus ve Alertmanager gibi izleme araçlarının yönetimini sağlar.

 • cluster-samples-operator: openshift-samples Açıklama: OpenShift için örnek uygulamalar ve şablonlar sağlar. Kullanıcıların hızlı başlangıç yapmalarına yardımcı olur.

 • cluster-storage-operator: openshift-cluster-storage-operator Açıklama: Cluster’ e bağlı depolama kaynaklarının yönetimini sağlar. Persistent Volume (PV) ve Persistent Volume Claim (PVC) yönetimini yapar.

 • cluster-version-operator: openshift-cluster-version Açıklama: OpenShift’in sürüm yönetimini ve güncellemelerini kontrol eder. Clusterin güncel tutulmasını sağlar.

 • config-operator: openshift-config-operator Açıklama: Clusterin yapılandırma ayarlarını yönetir. Konfigürasyon değişikliklerini izler ve uygular.

 • console: openshift-console Açıklama: OpenShift'in web tabanlı kullanıcı arayüzünü sağlar. Kullanıcıların uygulama ve küme yönetimi işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

 • control-plane-machine-set: openshift-machine-api Açıklama: Denetim düzlemi Nodelerinin yönetimini sağlar. Otomatik Node sağlama ve ölçeklendirme işlemlerini destekler.

 • csi-snapshot-controller: openshift-cluster-storage-operator Açıklama: Depolama anlık görüntülerinin yönetimini sağlar. Kubernetes CSI (Container Storage Interface) üzerinden anlık görüntü alır ve geri yükler.

 • dns: openshift-dns Açıklama: Cluster içi DNS çözümleme hizmetlerini sağlar. Pod ve hizmetlerin ad çözümlemelerini yönetir.

 • etcd: openshift-etcd Açıklama: OpenShift’in merkezi veri deposu olan etcd’yi yönetir. Kümenin durum bilgilerini ve yapılandırmalarını depolar.

 • image-registry: openshift-image-registry Açıklama: Docker images’ lerinin depolanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Cluster’ e entegre bir images kayıt defteri sunar.

 • ingress: openshift-ingress Açıklama: Uygulamaların dış dünyaya erişimini sağlar. HTTP ve HTTPS trafiğini yönetir ve yönlendirir.

 • insights: openshift-insights Açıklama: Cluster sağlık durumu ve performansını izler. Sorunları tanımlar ve çözüm önerileri sunar.

 • kube-apiserver: openshift-kube-apiserver Açıklama: Kubernetes API sunucusunu yönetir. Kubernetes API isteklerini işleyerek diğer bileşenlerle iletişimi sağlar.

 • kube-controller-manager: openshift-kube-controller-manager Açıklama: Kubernetes denetleyici işlemlerini yönetir. Kaynak denetimi ve otomatik iyileştirme işlemlerini yürütür.

 • kube-scheduler: openshift-kube-scheduler Açıklama: Pod’ların uygun Nodelere yerleştirilmesini sağlar. Kaynak planlamasını ve iş yükü dengelemesini yapar.

 • kube-storage-version-migrator: openshift-kube-storage-version-migrator Açıklama: Depolama sürüm geçişlerini yönetir. Eski depolama API sürümlerinden yenilerine veri geçişini sağlar.

 • machine-api: openshift-machine-api Açıklama: Otomatik Node sağlama ve yönetimini destekler. Farklı altyapı sağlayıcıları üzerinde Node’ leri yönetir.

 • machine-approver: openshift-cluster-machine-approver Açıklama: Yeni Node otomatik olarak küme katılımını onaylar. Güvenli Node entegrasyonu sağlar.

 • machine-config: openshift-machine-config-operator Açıklama: Node yapılandırmalarını ve güncellemelerini yönetir. Node konfigürasyonlarını otomatik olarak uygular.

 • marketplace: openshift-marketplace Açıklama: OpenShift için operatör ve uygulamaların bulunduğu online marketplace yönetir. Kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği uygulamaları hızlıca bulup kolayca yüklemelerine olanak tanır.

 • monitoring: openshift-monitoring Açıklama: Cluster ve uygulama izleme işlemlerini yönetir. Prometheus ve Grafana gibi araçlarla entegre izleme sağlar.

 • network: openshift-network-operator Açıklama: Ağ yapılandırmasını ve politikalarını yönetir. Küme içi ve dışı ağ trafiğini denetler.

 • node-tuning: openshift-cluster-node-tuning-operator Açıklama: Nodelerin performans ayarlarını ve optimizasyonlarını yönetir. Farklı iş yüklerine göre Node ayarlarını otomatik olarak uygular.

 • openshift-apiserver: openshift-apiserver Açıklama: OpenShift’ e özgü API isteklerini işleyen API sunucusunu yönetir.

 • openshift-controller-manager: openshift-controller-manager Açıklama: OpenShift’ e özgü denetleyici işlemleri yönetir. Kaynak ve hizmet denetim işlemlerini yürütür.

 • openshift-samples: openshift-samples Açıklama: OpenShift için örnek uygulamalar ve veri setleri sağlar. Kullanıcıların öğrenme ve test süreçlerine destek olur.

 • operator-lifecycle-manager: openshift-operator-lifecycle-manager Açıklama: Operatörlerin yaşam döngüsünü yönetir. Operatörlerin kurulumu, güncellenmesi ve kaldırılması işlemlerini yapar.

 • operator-lifecycle-manager-catalog: openshift-marketplace Açıklama: Operatörlerin bulunduğu katalog hizmetini sağlar. Kullanıcıların operatörleri keşfetmesine ve yüklemesine yardımcı olur.

 • operator-lifecycle-manager-packageserver: openshift-operator-lifecycle-manager Açıklama: Operatör paketlerinin yönetimini sağlar. Operatörlerin bağımlılıklarını ve güncellemelerini yönetir.

 • service-ca: openshift-service-ca Açıklama: Servisler için otomatik olarak sertifika yönetimini yapar. Güvenli servis iletişimi sağlar.TLS, SSL

 • storage: openshift-cluster-storage-operator Açıklama: Depolama kaynaklarının ve operatörlerinin yönetimini sağlar. Cluster’ e bağlı depolama birimlerinin yönetimini yapar.

 • telemetry: openshift-monitoring Açıklama: Cluster performans ve sağlık verilerini toplar. Merkezi izleme ve analiz sistemlerine veri gönderir.

Ek Servisler ve Namespace'ler

 • alertmanager: openshift-monitoring Açıklama: Uyarı yönetimini sağlar. İzleme sistemlerinden gelen uyarıları işleyerek bildirim gönderir.

 • cluster-policy-controller: openshift-cluster-policy-controller Açıklama: Cluster politikalarının yönetimini sağlar. Güvenlik ve erişim politikalarını denetler.

 • controller-manager: openshift-kube-controller-manager Açıklama: Kubernetes denetleyici işlemlerini yönetir. Kaynak denetimi ve otomatik iyileştirme işlemlerini yürütür.

 • etcd-operator: openshift-etcd Açıklama: etcd veri deposunun yönetimini ve yedeklemelerini sağlar. Veritabanının yüksek kullanılabilirliğini ve veri bütünlüğünü korur.

 • node-exporter: openshift-monitoring Açıklama: Node bazlı performans verilerini toplar ve izleme sistemlerine iletir.

 • openshift-web-console: openshift-web-console Açıklama: OpenShift web tabanlı yönetim konsolunu sağlar. Kullanıcıların grafik arayüz üzerinden OpenShift’ i yönetmelerine olanak tanır.

 • prometheus: openshift-monitoring Açıklama: İzleme verilerini toplayan ve saklayan bir sistemdir. Performans verilerini izler ve analiz eder.

 • service-catalog: openshift-service-catalog Açıklama: Servislerin keşfedilmesini ve kullanılmasını sağlar. Hizmet brokerları aracılığıyla servis entegrasyonu yapar.

 • template-service-broker: openshift-template-service-broker Açıklama: Şablonları kullanarak uygulama ve hizmetlerin sağlanmasını sağlar. Şablon tabanlı uygulama kurulumlarını destekler.

Bu detaylı liste, OpenShift ortamındaki servislerin hangi işlevlere sahip olduğunu ve hangi namespace e ait olduklarını anlamana yardımcı olacaktır. 


Daha yeni Daha eski