2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kubernetes bileşenlerinin listesi

Kubernetes bileşenlerinin tam listesini hem on-premises (onprem) hem de bulut tabanlı (cloud) ortamlar için sağlayayım. Bu listede, Kubernetes kontrol bileşenlerinin yanı sıra, genellikle bu ortamlarda kullanılan diğer önemli bil…

Redhat OpenShift içerisindeki servisler

OpenShift içerisindeki tüm servisler ve hangi namespace e ait oldukları hakkında detaylı bir liste sizlerin işine yarayacaktır umarım. Aşağıda yaygın olarak kullanılan OpenShift servislerinin ve ilgili namespace lerinin listesini…

OCP Worker Node REBOOT

( işlemler sırası ile yapılmalı ) 1 - bastion makinesine bağlanılır. (ocp oc komutları yüklü ve ssh key install edilmiş bir linux makinede olur.) 2 - bastion ile cluster yapısına bağlanılır. 3 - " oc get co " ile ilk o…

Red Hat OpenShift'te securityContex Kullanımı

Red Hat OpenShift'te securityContext ve runAsUser kullanımı oldukça önemlidir, çünkü bu özellikler konteynerlerinizin güvenliğini artırmanıza yardımcı olur. Şimdi adım adım bu konuyu açıklayacağım.

CI / CD Pipeline Nedir?

Continuous Integration (CI): Geliştiricilerin kodlarını sık sık (günde birkaç kez) merkezi bir depoya entegre ettikleri bir yazılım geliştirme pratiğidir. Her entegrasyon otomatik olarak test edilir. Continuous Deployment (CD): …

MobaXterm SSH Key Oluşturma

MobaXterm SSH Key Oluşturma  https://www.youtube.com/watch?v=vGbzOq3fDqU arayüzde komutları aşağıdaki çalıştır. mkdir -p "$USERPROFILE\.ssh" ssh-keygen -t ed25519 -f "$USERPROFILE\.ssh\id_ed25519" Komut sonras…

Cockpit Root Login

Selamlar; Redhat - Rocky Linux - Alma linux de default olarak cockpit etkinleştirildikten sonra root login sorunu çözmek için vi veya noo ile   /etc/cockpit/disallowed-users dosya içindeki listeden disable olan user ile kaldrıman…

Kubernetes Aliases List

Genel alias k='kubectl' alias ks='kubectl -n kube-system' alias kdesc='kubectl describe' Kaynak oluşturma alias kcf='kubectl create -f' alias kaf='kubectl apply -f' Kaynaklar Hakkında Bilgi…

Docker Cheat Sheet

BASIC // Docker sürüm bilgilerini göster  docker -v  // Docker hakkında sistem genelinde bilgi görüntüleme  docker info   // Docker kayıt defterinde oturum açın  docker login // Docker kayıt defterinden çıkış yapın.  docker log…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı