Redhat OpenShift içerisindeki servisler


OpenShift içerisindeki tüm servisler ve hangi namespace e ait oldukları hakkında detaylı bir liste sizlerin işine yarayacaktır umarım. Aşağıda yaygın olarak kullanılan OpenShift servislerinin ve ilgili namespace lerinin listesini bulabilirsiniz.


OpenShift Servisleri ve Namespace Leri : 

 1. authentication: openshift-authentication
 2. baremetal: openshift-machine-api
 3. cloud-controller-manager: openshift-cloud-controller-manager
 4. cloud-credential: openshift-cloud-credential-operator
 5. cluster-autoscaler: openshift-machine-api
 6. cluster-baremetal-operator: openshift-machine-api
 7. cluster-image-registry-operator: openshift-image-registry
 8. cluster-monitoring-operator: openshift-monitoring
 9. cluster-samples-operator: openshift-samples
 10. cluster-storage-operator: openshift-cluster-storage-operator
 11. cluster-version-operator: openshift-cluster-version
 12. config-operator: openshift-config-operator
 13. console: openshift-console
 14. control-plane-machine-set: openshift-machine-api
 15. csi-snapshot-controller: openshift-cluster-storage-operator
 16. dns: openshift-dns
 17. etcd: openshift-etcd
 18. image-registry: openshift-image-registry
 19. ingress: openshift-ingress
 20. insights: openshift-insights
 21. kube-apiserver: openshift-kube-apiserver
 22. kube-controller-manager: openshift-kube-controller-manager
 23. kube-scheduler: openshift-kube-scheduler
 24. kube-storage-version-migrator: openshift-kube-storage-version-migrator
 25. machine-api: openshift-machine-api
 26. machine-approver: openshift-cluster-machine-approver
 27. machine-config: openshift-machine-config-operator
 28. marketplace: openshift-marketplace
 29. monitoring: openshift-monitoring
 30. network: openshift-network-operator
 31. node-tuning: openshift-cluster-node-tuning-operator
 32. openshift-apiserver: openshift-apiserver
 33. openshift-controller-manager: openshift-controller-manager
 34. openshift-samples: openshift-samples
 35. operator-lifecycle-manager: openshift-operator-lifecycle-manager
 36. operator-lifecycle-manager-catalog: openshift-marketplace
 37. operator-lifecycle-manager-packageserver: openshift-operator-lifecycle-manager
 38. service-ca: openshift-service-ca
 39. storage: openshift-cluster-storage-operator
 40. telemetry: openshift-monitoring


Ek Servisler ve Namespace Ler : 

 1. alertmanager: openshift-monitoring
 2. cluster-policy-controller: openshift-cluster-policy-controller
 3. config-operator: openshift-config
 4. controller-manager: openshift-kube-controller-manager
 5. etcd-operator: openshift-etcd
 6. node-exporter: openshift-monitoring
 7. openshift-web-console: openshift-web-console
 8. prometheus: openshift-monitoring
 9. service-catalog: openshift-service-catalog
 10. template-service-broker: openshift-template-service-broker


Bu liste, OpenShift ortamındaki yaygın servislerin ve namespace lerinin bir özetidir. Bu şekilde, her bir servisin hangi namespace ait olduğunu kolayca tespit edebilirsin.


Daha yeni Daha eski